Terug

Beheer & Onderhoud

Van inzicht naar klanttevredenheid

Onze exploitaties moeten voor de periode van dertig jaar functioneren. Gedurende die periode moeten wij zorgen dat de systemen draaien als een zonnetje. Het monitoren van onze systemen heeft dat ook de grootste prioriteit. Door goed te monitoren kunnen wij predictive maintenance uitvoeren waardoor het aantal storingen tot een minimum beperkt blijft. Met het opzetten van ons Beheerapparaat (inclusief 24/7 storingsdienst) kunnen wij problemen snel verhelpen. Zo zorgen we ervoor dat uw bewoners altijd over een werkend systeem en/of de benodigde warmte & koeling beschikken. Uiteraard voldoen wij conform de Warmtewet aan het verstrekken van de jaarlijkse storingsregistraties.

 

In deze fase zetten we de volgende stappen:

 

  • Beheer & Onderhoud inrichten (simultaan aan inrichten exploitatie)
  • Onderhoudspartners selecteren
  • Administratie inrichten
  • Meerjarenplanning (MJOP) inrichten
  • Monitoring en Storingsafhandeling (24/7) starten