Privacybeleid Celsias

oog voor relaties

Wie zijn we
Celsias B.V., is gevestigd in Amsterdam en levert “Climate as a Service”. Hierbij  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij dat doen, leest u in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.celsias.nl / telefoonnummer 088 – 6068558 / info@celsias.nl / Internetstraat 19B, 1033 MS Amsterdam.

 

 1. Welke persoonsgegevens wij verwerken

U bent klant van ons en maakt gebruik van onze dienstverlening. Of u bent kandidaat koper en heeft belangstelling voor het gebruik van onze dienstverlening. Vanuit de klantrelatie of uw interesse, heeft u uw gegevens aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens in onze administratie:

 • Voor- en achternaam:
 • Geboortedatum:
 • Adresgegevens (aansluitadres en correspondentieadres):
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres:
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door (digitale) correspondentie en telefonisch:
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens:
 • Meterstanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen relevante gegevens. Dus geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld; gezondheid, godsdienst of strafrechtelijk verleden).

Gegevens van relaties jonger dan 16 jaar worden alleen vastgelegd met toestemming van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een relatie 16 jaar of ouder is. Meent u dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@celsias.nl, dan kunnen wij op de correcte wijze met  deze informatie omgaan.

Vastlegging

doel en grondslag

 1. Vastlegging gegevens, met welk doel en op welke grondslag?

Celsias verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Het gaat om het monitoren en vaststellen van uw verbruik. En het monitoren van de correcte werking van systemen met gebruik van een op afstand uitleesbare meter;
 2. Het in rekening brengen van voorschotten, vaststellen van afrekeningen, incasseren van facturen en afhandelen van uw betaling;
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten;
 4. Het per post, e-mail of telefoon informeren over onze dienstverlening. Zoals mededelingen over werkzaamheden, onderhoud en over wijzigingen in de dienstverlening;
 5. Het aanbieden van een account met toegang tot uw eigen gegevens;
 6. Om aanvullende diensten voor u te verzorgen;
 7. Vanuit de wettelijke verplicht om onze belastingaangifte te doen.

Celsias verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meer grondslagen die genoemd worden in artikel 6 AVG, in het bijzonder:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)
 2. Door u gegeven toestemming [*].
 3. Wettelijke en zorgvuldige afweging van verwerking, dit heet gerechtvaardigd belang, voor Celsias of andere partijen. Denkt u aan het belang voor de klant en onszelf, zoals de correcte werking van installaties en het zo veel mogelijk garanderen van leveringszekerheid aan alle afnemers. En ook de mogelijkheid klanten en relaties daarover te kunnen informeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vanuit onze bedrijfsvoering hebben we oog voor de mens en de relatie. Celsias neemt geen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Celsias) tussen zit.

 

Bewaartermijn

delen en opslag

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn wordt bepaald door het doel:

 • Zeven jaar na einde aan de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen;
 • Aan de eventuele telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden.

 

 1. Delen met andere partijen (derden)

Klanttevredenheid is ons gezamenlijk belang. Voor u als klant, en voor ons als dienstverlener.

Wij delen alleen uw persoonsgegevens met (verschillende) anderen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u. Wij delen uw persoonsgegevens ook wanneer we vanuit onze dienstverlening een wettelijke verplichting hebben. Zoals een callcenter om meldingen aan te nemen, onderhoudspartijen om service en onderhoud uit te voeren, meetbedrijven voor het monitoren en vaststellen van verbruik en de Belastingdienst.

Met deze bedrijven hebben wij contractuele afspraken zodat ook daar uw gegevens voldoende zijn beschermd. Celsias blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Celsias verstrekt uw persoonsgegevens eventueel ook aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Uw gebruikerservaring op onze website is van belang. Een optimaal functioneren van onze website gaat alleen via technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische, verbeterde en prettige werking van de website en uw gebruiksgemak. Waaronder bijvoorbeeld het onthouden uw voorkeursinstellingen.

 

Naar behoefte kunt u het gebruik van cookies weigeren, via de instellingen van uw internetbrowser. Dan worden er geen cookies opgeslagen. Dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Ook kunt u alle eerdere opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevensoverdraagbaarheid

met uw toestemming

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Juiste persoonsgegevens zijn van belang. U heeft dus het recht deze in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Celsias en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of Celsias uw gegevens niet mag verwerken, kunt u verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Onze contactgegevens staan in de aanhef van deze privacy statement.

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze relatie met u is van groot belang voor ons. Daarom gaan wij serieus en zorgvuldig om met uw gegevens. Wij beschermen onze klantgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen. Daarmee gaan we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via warmte@celsias.nl

 

 1. Wijzigingen privacy statement

Celsias behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden gepubliceerd en vindt u op de website: www.celsias.nl. De laatste versie van deze Privacyverklaring is van 15 juni 2023.

 

[*]Voor de verwerking van gegevens is uw toestemming nodig. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wat wij vóór die intrekking  hebben vastgelegd, blijft rechtmatig geadministreerd.