Terug

Financiering & Ontwikkeling

Van PvE naar Realisatieovereenkomst

In de meest succesvolle projecten begint de samenwerking in een vroegtijdig stadium. Graag kijken wij in dit prille stadium van uw project samen met u naar de wensen en financiële mogelijkheden. We verkennen samen de mogelijke systeemoplossingen. Belangrijk zijn daarbij niet alleen de financiële mogelijkheden maar ook technische mogelijkheden. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of er überhaupt een bodemopslagsysteem mogelijk is. Wanneer we weten wat de wensen en mogelijkheden zijn gaan we aan de slag. In deze fase zetten we de volgende stappen:

 

  • Opstellen van Programma van Eisen
  • zoeken naar het juiste energieconcept (zowel energetisch als financieel)
  • Opstellen van een VO
  • Doorontwikkelen van VO naar DO (samen met het bouwteam)
  • Afsluiten van een Realisatie- & Exploitatieovereenkomst
  • Afsluiten ontwikkelingstraject