Terug

Ontwerp & Realisatie

Van plan naar werkelijkheid

Na het afsluiten van de Exploitatie- en Realisatieovereenkomst gaan we aan het werk. Dat begint ermee dat wij een team van strategische partners om ons heen bouwen waarmee we uw project aanvliegen. Samen met het bouwteam zorgen we ervoor dat de papieren werkelijkheid daadwerkelijk gerealiseerd wordt tot de afgesproken technische systeemoplossing. Onderdeel van deze fase is dat wij ook de communicatie richting uw stakeholders (zoals bewoners) over het energiedeel van het project voor onze rekening brengen.

 

In deze fase zetten we de volgende stappen:

 

  • Het contracteren van strategische partners
  • Uitwerken van DO naar UO
  • De technische realisatie van het project, ism met het bouwteam
  • Het bieden van instructies aan gebruikers en medewerkers
  • Het opleveren van het systeem conform de gestelde NEN-eisen