Terug

Ankie's Hoeve in Beverwijk

3 gebouwen, 210 appartementen

In Beverwijk ontwikkelt de opdrachtgever 210 woningen en appartementen door de nieuwbouw van een drietal gebouwen. Aan Celsias is gevraagd om de woningen te voorzien van een collectieve duurzame installatie bestaande uit een warmtepompen, WKO en zonnepanelen.

De energie die deze warmtepomp nodig heeft om deze woningen van verwarming, koeling en warm tapwater te kunnen voorzien, komt voor een deel van zonnepanelen in combinatie met de bodemwisselaar die Celsias aanbrengt.

Celsias ontwerpt, realiseert, financiert, onderhoudt en beheert de installatie. De bewoners betalen voor het energieverbruik een vast bedrag per maand.

Over

dit project

  • 3 losstaande gebouwen
  • 210 appartementen
  • Collectieve installatie met warmtepompen en WKO-installatie voorzien van zonnepanelen
  • De bewoner gebruikt de duurzame installatie via een ESCO-model
  • Op te leveren: 2026

Meer informatie via de website over Ankie’s Hoeve, landgoederenzone.