Terug

De Eenhoorn

330 appartementen

Met het project ‘De Eenhoorn’ ontwikkelt en realiseert Woningcorporatie Ymere maar liefst 330 sociale appartementen. De huurders van deze woningen krijgen de beschikking over een eigen klimaatsysteem.

Voor dit project worden op de daken van de gebouwen lucht/water warmtepompen geplaatst voor een laagtemperatuur (LT)-warmtenet geplaatst voor het ruimteklimaat. In de technische ruimten op de begane grond zijn  water/water warmtepompen geplaatst voor een hoogtemperatuur (HT)-warmtenet  voor de warm tapwater voorziening.

Celsias financiert, realiseert en exploiteert het duurzame energie opwekinstallatie. Ymere heeft gekozen voor een energie-exploitatiemodel waarbij de bewoner maandelijks betaalt voor het verbruik van energie.

Ymere heeft gekozen voor een energie-exploitatiemodel waarbij Celsias per maand een voorschot incasseert bij de huurders voor de geleverde warmte. Eens per jaar rekenen we af met de huurders op basis van het daadwerkelijke verbruik.

 

Over

dit project

  • 4 Complexen
  • 330 huurappartementen in Amsterdam
  • Collectieve installatie
  • Energie-exploitatie: bewoner rekent de energie af met Celsias
  • Fase 1 opgeleverd: juli 2020
  • Fase 2 opgeleverd: december 2021

Meer informatie via website van Ymere.