Terug

Senang in Amsterdam

118 appartementen

Senang is een appartementencomplex in de oude Indische buurt van Amsterdam-Oost.  De bouw is afgerond en de bewoners zijn in de woningen getrokken. Het complex telt 118 gasloze woningen. Voor de opdrachtgever voert Celsias de energiecomponent van dit complex uit.

Voor dit project is een duurzame energie opwekinstallatie gerealiseerd met een WKO (mono-doublet). De warmte en koude gaat via bronleidingen naar de techniekruimte op de begane grond. De water/water warmtepompen brengen het water op de juiste temperatuur. Via een inpandig leidingstelsel wordt het water getransporteerd naar de afleversets in de appartementen. Hiermee leveren we energie voor verwarming, koeling en warm tapwater in de appartementen.

De opdrachtgever heeft gekozen voor een energie-exploitatiemodel waarbij de bewoner maandelijks betaalt voor het verbruik van energie.

Over

dit project

  • Complex met 118 huurappartementen en 3 bedrijfsruimten
  • Collectieve installatie met WKO
  • Water/water warmtepompen voor LT en HT warmtenet
  • Energie-exploitatie, bewoner rekent de energie af met Celsias
  • Opgeleverd: juli 2022

Meer informatie: Indische buurt/complex Senang en Senang/transformatie Indische buurt.

  • Technische ruimte met de installaties van het collectieve systeem.

  • Collectieve installatie in de technische ruimte.

  • Vanuit de verdeelunit in de meterkast wordt de warmte naar de individuele woningen afgeleverd. (Inclusief instructie “Storingswijzer””.)

  • Drycooler op het dak van het wooncomplex. Kijk hier naar de plaatsing tijdens de werkzaamheden.

  • De aanleg van een gesloten warmtenet, met monobron voor warmte en koeling.

Technische ruimte
Collectieve installatie
Verdeelunit
Drycooler
Bronboring monobron