Terug

C-punt Reeshof - Duurzaam Wonen in Tilburg

56 levensbestendige appartementen

Het project C-punt in de Reeshof in Tilburg, weerspiegelt de gedeelde visie van opdrachtgever Vrijborg vastgoedontwikkeling op duurzaam wonen. Met de ontwikkeling van een nieuwbouwcomplex met 56 levensloopbestendige appartementen biedt dit project niet alleen een thuis, maar ook een gemeenschap die is ontworpen met het oog op wooncomfort, duurzaamheid en laag energieverbruik, waarbij het energie-exploitatiemodel van Celsias een integraal onderdeel vormt.

 

Wens opdrachtgever


De opdrachtgever streeft naar een duurzaam energieconcept voor de levering van energie voor  ruimteverwarming en -koeling, evenals warm tapwater. Tevens wordt dit project voorzien van PV-panelen. Het ontwerp, de realisatie en exploitatie van de duurzame energievoorziening is toevertrouwd aan Celsias als ervaren energie-exploitant. Wij zijn er trots op deze opdracht uit te voeren.

Celsias als ESCo partner

Als ESCo-partner neemt Celsias de leiding in het ontwerp, de financiering, de realisatie en de exploitatie van de gehele warmte- en koude voorziening, inclusief de benodigde afstemming met onder andere de eindbelegger, aannemer, installateur, gemeente, omgevingsdienst en bewoners.

Vanaf de ontwikkeling met onze samenwerkingspartners tot aan de oplevering wordt het project door het Celsias-team begeleid. Deze aanpak waarborgt niet alleen een soepele uitvoering, maar zorgt er ook voor dat Celsias gedurende de gehele exploitatieperiode het onderhoud voor haar rekening neemt. Dit totaalpakket staat garant voor comfortabel wonen zonder zorgen.

“Climate as a Service” noemen wij dat.

 

Slim energie en exploitatiemodel

Wat dit project bijzonder maakt, is het energie-exploitatiemodel dat Celsias met eindbelegger woningstichting WonenBreburg  heeft geïmplementeerd. Het energie-exploitatiemodel van Celsias, waarbij de geleverde duurzaam opgewekte energie direct wordt afgerekend met bewoners, kenmerkt zich door het nemen van verantwoordelijkheid voor de continuïteit van warmtelevering gedurende de volledige exploitatieperiode van 30 jaar.

Vanaf de bouwstart tot de dagelijkse exploitatie neemt Celsias niet alleen de realisatie van het project onder haar hoede, maar ook het volledige beheer & onderhoud, de monitoring en mogelijke modificaties aan de installaties. Doordat bewoners hun eigen energieverbruik kunnen monitoren, bevordert dit niet alleen bewust energiegebruik, maar zet het ook een stap naar gemeenschapsgerichte duurzaamheid.

 

Projectbijdrage Celsias in detail

De 56 appartementen van C-punt Reeshof worden uitgerust met een combinatie van collectieve en individuele opwekinstallaties en deze worden door Celsias gerealiseerd.

Collectieve en individuele energievoorziening

Een kenmerk van het appartementengebouw C-punt Reeshof is het collectieve karakter van de energievoorziening voor ruimteverwarming en -koeling middels een water/water-warmtepompsysteem gecombineerd met droge koeler en een individuele voorziening per appartement voor warm tapwater middels een booster.

Efficiënt energiecomfort

Om het comfort van de bewoners in alle seizoenen te waarborgen, is er geïnvesteerd in een 4-pijps distributiesysteem met afleversets en booster in ieder appartement.  Dit systeem zorgt niet alleen voor minimaal ruimtebeslag in de appartementen, maar ook voor laag energieverlies in het distributiesysteem.

PV-panelen voor duurzame energie

Daarnaast zal het dak van de het appartementengebouw C-punt worden voorzien van PV-panelen, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de Duurzame Energie Opwekinstallatie, zodat het benodigde elektrische energieverbruik uit het net sterk wordt gereduceerd. Door de combinatie van collectieve warmtepompen met PV-panelen, voldoet het gebouw aan alle moderne duurzaamheidseisen, wat ook een uitgangspunt van het ontwerp is.

 

C-punt Reeshof, toekomstproof!      

Met een slimme combinatie van duurzame energiesystemen en een geavanceerd energie-exploitatiemodel, legt ontwikkelaar Vrijborg met C-punt Reespunt de lat hoog voor toekomstige woonprojecten. Het is een voorbeeld van een leefomgeving creëren, die niet alleen voldoet aan de behoeften en eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Benieuwd hoe uw project ook een stap vooruit kan zetten in verduurzaming van vastgoed en energie-efficiëntie? Neem vandaag nog contact met ons op!

 

Project C-punt Reeshof

In het kort

  • 56 levensbestendige appartementen
  • Water/water warmtepomp i.c.m. droge koeler
  • Een collectieve installatie voorzien van zonnepanelen
  • Energie-exploitatie model
  • 30 jaar beheer, onderhoud en instandhouding
  • GBS energie monitoring en meldingen 
  • Oplevering: voorjaar 2026
Wilt u ook uw vastgoed verduurzamen?