Terug

Reehof

20 Smartwoningen

In Culemborg ontwikkelt de vastgoedontwikkelaar 20 Smartwoningen. Er worden 16 standaard Smartwoningen en 4 levensbestendige Smartwoningen gerealiseerd. Aan Celsias is gevraagd om de woningen te voorzien van een individuele duurzame installatie bestaande uit een combiwarmtepomp met bodemwisselaar en zonnepanelen.

De energie die deze warmtepomp nodig heeft om deze woningen van verwarming, koeling en warm tapwater te kunnen voorzien, komt voor het grootste gedeelte van de zonnepanelen en de bodemwisselaar die Celsias aanbrengt.

Celsias financiert, installeert, beheert en onderhoudt de installatie. De bewoners betalen slechts voor het gebruik ervan een vast bedrag per maand.

Over

dit project

  • 16 Smartwoningen (standaard)
  • 4 Smartwoningen (levensloop bestendig)
  • Individuele installatie met combiwarmtepomp en bodemwisselaar
  • De bewoner gebruikt de duurzame installatie via een leasemodel
  • Op te leveren: juni 2023

Meer informatie via de website over de smartwoningen.