Terug

Celsias levert duurzame energie

aan de bewoners van Senang

Celsias is door woningcorporatie de Alliantie verkozen tot Energy Service Company (ESCo) voor Senang, een Amsterdams nieuwbouwcomplex met 118 woningen en drie bedrijfsruimtes. Met het zorgdragen voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie ontzorgt Celsias de Alliantie in het gehele proces van levering en afrekening van duurzame energie aan de bewoners.

 

Ambitieuze energieprestaties
Dat Amsterdam vooruit loopt op de landelijke wetgeving wat betreft de energieprestatienorm voor nieuwbouwwoningen is prijzenswaardig. Om hieraan te voldoen, zijn verduurzamingsmaatregelen nodig. Senang is derhalve uitgerust met een goed isolatiepakket, triple glas, zonnepanelen. Celsias voegt hier een duurzame energie-opwekinstallatie aan toe, bestaande uit een collectieve warmte-koudeopslag en warmtepompen. Voor de realisatie van de installaties heeft Celsias gekozen voor installatiepartner Klomp Technisch Buro uit Amsterdam. Inmiddels staat het woningcomplex Senang -dat een energieprestatiecoëfficiënt van 0,2 heeft- als een huis. De sleuteloverdracht vindt half juni plaats. En dan begint voor Celsias het leveren van duurzame energie aan bewoners!

 

De exploitatiefase

De voordelen van dit systeem zijn helder. De Alliantie is -net als de bewoners van Senang- voor de toekomst verzekerd van een betrouwbaar systeem dat duurzame energie voor verwarming, koeling en warm tapwater levert. Celsias zorgt in deze exploitatiefase voor het beheer en onderhoud aan de installaties. Dat doen we onder meer middels monitoring op afstand waarmee we de prestatie en conditie van de technische installaties beoordelen en waar nodig corrigeren. Celsias kan hiermee het juiste moment van onderhoud voorspellen waardoor uitval of storing wordt voorkomen. Celsias draagt bovendien zorg voor de afrekening van de energie. Bewoners kunnen hun verbruik en facturen eenvoudig terugvinden in hun persoonlijke klantportaal. Woningcorporatie de Alliantie heeft op haar beurt haar handen vrij om zich te focussen op haar kerntaak: het faciliteren van prettig wonen.