Terug

Prisma in Delft

28 appartementen

In Delft ontwikkelt de opdrachtgever 28 nieuwbouw appartementen in de historische binnenstad. Aan Celsias is gevraagd om de woningen te voorzien van een individuele duurzame installatie bestaande uit grondgebonden warmtepompen aangesloten op gesloten bronnen. De installatie is voorzien van 56 zonnepanelen.

De energie die deze warmtepomp nodig heeft om deze woningen van verwarming, koeling en warm tapwater te kunnen voorzien, komt voor het grootste gedeelte van de zonnepanelen en de bodemwisselaar die Celsias aanbrengt.

Celsias financiert, installeert, beheert en onderhoudt de installatie. De bewoners betalen slechts voor het gebruik ervan een vast bedrag per maand.

Over

dit project

  • 28 appartementen
  • Individuele installatie voorzien van grondgebonden warmtepompen
  • De bewoner gebruikt de duurzame installatie via een ESCO-model
  • Op te leveren: Q2 2024

Meer informatie via de website over Prisma appartementen.