Terug

Wat is een ESCo?

de verschillende typen ESCo’s, hun werking en voordelen

Energie Service Companies (ESCo’s) spelen een cruciale rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ze bieden gebouweigenaren een geïntegreerde aanpak om energiebesparingen te realiseren, waarbij zowel de technische uitvoering als de financiering van maatregelen worden verzorgd. Celsias, als ESCo-bedrijf, biedt op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende klanten. In dit artikel verkennen we de verschillende typen ESCo’s, hun werking en de voordelen voor gebouweigenaren.


Wat is een ESCo?

Een Energy Service Company (ESCo) is een bedrijf dat energiebesparende maatregelen implementeert. De kern van deze dienstverlening is het prestatiecontract, waarin afspraken worden vastgelegd over de te realiseren energiebesparingen. Dit contract bepaalt dat als de besparingsdoelen niet worden gehaald, het risico bij de ESCo ligt. Naast energiebesparingen kunnen prestatiecontracten ook bepalingen bevatten over de kwaliteit van het binnenklimaat en het onderhoud van installaties.

 

Gemeenschappelijke belangen bij een ESCo

ESCo’s hebben een direct belang bij de energiebesparingen van hun klanten. De doorgevoerde maatregelen genereren een kasstroom die deels wordt gebruikt om de investeringen af te betalen en deels als vergoeding voor de ESCo. Deze symbiotische relatie zorgt ervoor dat ESCo’s continu streven naar optimalisatie van de energieprestaties gedurende de looptijd van het contract, wat zowel de klant, de bewoner als de ESCo ten goede komt.

 

Typen ESCo’s

Er zijn drie hoofdtypen ESCo’s, elk met een verschillende mate van impact op de energiehuishouding van een gebouw:

  1. Product-ESCo
  2. Installatie-ESCo
  3. Integrale ESCo

 

  1. Product-ESCo

Een product-ESCo richt zich op een specifieke duurzame maatregel. Een voorbeeld hiervan is dat de klassieke TL-verlichting vervangt wordt door energiezuinige varianten. Deze ESCo’s hebben relatief korte contracten en focussen op snel te implementeren maatregelen met directe resultaten.

 

  1. Installatie-ESCo

Dit type ESCo richt zich op ingrijpender energiebesparende maatregelen zoals gebouwinstallaties. De investeringen zijn hoger en de contractduur is langer. Dit type ESCo kan bijvoorbeeld de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen van een gebouw optimaliseren, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert.

 

  1. Integrale ESCo

Een integrale ESCo voert de meest uitgebreide maatregelen door, waaronder verbeteringen aan de gebouwschil naast de installaties en verlichting. Deze ESCo’s hebben de hoogste investeringen en de langste contractduur.

 

Celsias als ESCo-partner

Celsias valt onder het type Installatie-ESCo. Als ESCo-partner neemt Celsias de leiding in het ontwerp, de financiering, de realisatie en de exploitatie van de gehele warmte- en koudevoorziening, inclusief de benodigde afstemming met onder andere de klant (gebouweigenaar), de bouwkundig aannemer, de installateur, vaak de gemeente, en omgevingsdienst en de bewoners (afnemers van energie). Vanaf de ontwikkeling met onze samenwerkingspartners tot aan de oplevering wordt het project door het Celsias-team begeleid. Deze integrale aanpak waarborgt niet alleen een soepele uitvoering, maar zorgt er ook voor dat Celsias gedurende de gehele exploitatieperiode het onderhoud voor haar rekening neemt. Dit totaalpakket staat garant voor comfortabel wonen zonder zorgen. “Climate as a Service” noemen wij dat.

 

ESCo projectvoorbeelden

Celsias heeft haar expertise bewezen in talrijke projecten, waarbij we onze klanten hebben geholpen bij het realiseren van energie-efficiënte en toekomstbestendige gebouwen, zowel in nieuwbouw als in de bestaande omgeving. Voor een overzicht van deze projecten nodigen we u uit om onze projectpagina te verkennen. Deze projecten belichten onze toewijding aan het leveren van op maat gemaakte ESCo-oplossingen die voldoen aan de specifieke behoeften van onze diverse klantenkring.

 

 

Klik hier om onze projectpagina te bezoeken
Conclusie

Energie Service Companies (ESCo’s) bieden een effectieve oplossing voor het realiseren van energiebesparingen in de nieuwbouw en de gebouwde omgeving. Door een geïntegreerde aanpak te hanteren, kunnen ESCo’s zowel de technische uitvoering als de financiering van energiebesparende maatregelen verzorgen, wat gebouweigenaren ontzorgt van de beoogde besparingen en investeringen.

Celsias, als ESCo, levert op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende klanten. Door het beheren van het ontwerp, de financiering, de realisatie en de exploitatie van energieprojecten, streeft Celsias naar optimale energieprestaties en wooncomfort gedurende de gehele contractduur van 30 jaar. Deze aanpak biedt zowel financiële als duurzame voordelen, waarmee Celsias een waardevolle partner is in de verduurzaming van de vastgoed.

 

 

Wilt u een energie-efficiënt en toekomstbestendig bouwproject realiseren? Celsias staat klaar om uw partner te zijn in dit proces. Bel ons op 088-6068500 voor gepersonaliseerde informatie en advies. Of vul het onderstaande contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Meer weten over Celsias?

Wij maken graag kennis met u.

Bronvermelding

Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de volgende bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing. Geraadpleegd van https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/Whitepaper%201%20-%20ESCo%20voor%20wederzijds%20voordeel%20en%20gratis%20energiebesparing.pdf