Terug

Warme service

voor de bewoners

Als energieleverancier is Celsias een dienstverlener met oog voor service en nazorg. Bewoners nemen Warmte en Warm tapwater af en mogen daarbij comfort verwachten en rekenen op beschikbaarheid. Dat is onze belofte, waarbij bewoners worden beschermd door de wettelijke kaders van de Warmtewet.

 

Inbedrijfstelling en comfort

Een collectief systeem met Warmte Koude Opslag (WKO) voor de levering van warmte, is een complexe installatie. De juiste integrale werking valt of staat met de regeltechniek. Hiermee regelen we het comfort en de beloofde energieprestaties.

 

Het inbedrijfstellen is dan ook altijd de belangrijkste toets. Het is een technisch verbeterproces van maanden waarin niet alles in één keer goed gaat. Hiernaast speelt ook het belang van de bewoners, in dit geval een kwetsbare doelgroep. De bewoners en het verplegend personeel hebben hinder ondervonden van onze in bedrijfstelling. Dan vraagt ook de zorgplicht om extra aandacht.

 

Menselijke aspect

De bewoners en het verplegend personeel wilden we graag compenseren voor de gederfde warmte in de vorm van 2 uur lang onbeperkte warme en hartige snacks. Deze kwamen door Friet & Snacks on Wheels, via de huismeester en het verplegend personeel van Amaris bij de bewoners terecht.

 

Na deze warme en smakelijke onderbreking kon de dagelijkse routine weer hervat worden.