Terug

De energietransitie en verduurzaming

bestaande bouw vraagt om handelen!

De realisatie van duurzame klimaatoplossingen draagt daaraan bij. Waar de verduurzaming vanuit verschillende oorzaken onvoldoende vaart maakt, zien wij hier mogelijkheden en bieden wij de oplossing met passende energieconcepten. Dat doen wij door de opdrachtgevers intensief te ondersteunen. We kennen de complexiteit, het belang van deze uitdaging en de urgentie.

 

Historie gasloze woningen

Bij nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 2019 niet meer worden aangesloten op het gasnet. Dit heeft te maken met de klimaatdoelen die de Verenigde Naties heeft gesteld voor 2030 en 2050. De Nederlandse overheid volgt deze doelen. In 2035 geldt er een verbod op àlle verwarmingsmethodes met fossiele brandstoffen; ook voor de bestaande bouw. Een woningcorporatie, vastgoedontwikkelaar of ontwikkelende aannemer heeft dan meerdere mogelijkheden waaronder, plaatsing van warmtepompen of het aansluiten op warmtenetten. Het is niet overal mogelijk warmte te leveren via warmtenetten.

 

Onze achtergrond

Wij hebben veel kennis met betrekking tot verduurzaming. In 2007 zijn de kennisdragers van Celsias gestart met het verduurzamen van gebouwen door middel van het aansluiten op alternatieve vormen van verwarming. In 2018 hebben wij doorgezet met proposities, eerste voor nieuwbouw en later voor de bestaande bouw. Met behulp van kennis van de techniek, gebaseerd op ruime ervaring zijn wij is in staat te komen met innovatieve concepten. Een pré is, dat Celsias met maximale flexibiliteit in de ontwerpfase, voor de keuze van systemen en technische componenten komt tot het meest passende energieconcept.

Waar loopt onze opdrachtgever

tegenaan

We constateren dat opdrachtgevers worstelen met in ieder geval drie essentiële vraagstukken:

  • De aanschaf van het duurzame klimaatsysteem is vaak duurder dan de conventionele aardgas oplossing.
  • Voor wat betreft de techniek, is de juiste kennis bij de opdrachtgever vaak niet voorhanden.
  • Werkzaamheden tijdens de exploitatiefase in eigen beheer, wijken meestal te veel af van de kerntaken van de opdrachtgever.

Bij deze vraagstukken zoeken opdrachtgevers naar een marktpartij die dat uit handen neemt.

 

Waar biedt Celsias een oplossing

Onze toegevoegde waarde is:

  • Dat we nieuwe energieconcepten ontwikkelen die de meeste voordelen opleveren voor de opdrachtgever.
  • Dat we professionals zijn en voor elk duurzaam vraagstuk een maatwerk-oplossing bieden.
  • Dat onze unieke kracht is, dat wij gemakkelijk integreren in het ontwerp- en bouwteam.

 

Hoe doen we dat? Kennis, ervaring en goed luisteren, gaven de basis voor onze nieuwe energieconcepten.

 

 

Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving