Storingsregistratie

collectieve storingen

Als bewoners een onderbreking ervaren in de warmtelevering van Celsias, dan kan het een gevolg zijn van een storing in onze installaties. Zij kunnen dit melden via ons algemene storingsnummer 088-6068555.

 

Zodra wij vastgesteld hebben dat er sprake is van een collectieve storing gaan wij deze zo spoedig mogelijk herstellen. Er is sprake van een collectieve storing, wanneer er onderbreking is in de warmtelevering. Onderbrekingen die langer duren dan 8 uur zijn registratie plichtig vanuit de Warmtewet ter informatie aan de consument.

 

Van collectieve storingen verstrekken we op jaarbasis een overzicht.