Jullie vragen over Celsias

wij hebben ze voor je gebundeld

Gasloos wonen is voor veel van onze klanten een nieuwe ervaring. En daarmee komen er veel vragen op ons af. Deze vragen hebben we voor je gebundeld. Zodat je wellicht kunt leren van andere klanten van Celsias. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in. Wij proberen over het algemeen binnen een werkdag antwoord te geven op je vraag.

Heb je een duurzame installatie van Celsias?

Iedere maand betaal je een bedrag voor de huur van de warmtepomp, zonnepanelen en voor storing en onderhoud. In principe heb je geen andere kosten voor de installatie dan dit bedrag.

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in energie om het huis te verwarmen. Een warmtepomp draait op stroom. Wanneer je de benodigde stroom voor de warmtepomp zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan is de CO2-uitstoot nog lager.

Nee de koeling is niet vergelijkbaar met een airco. Uitsluitend de vloeren worden afgekoeld. Dit zorgt ervoor dat de woning in warme periodes veel trager opwarmt en ’s nachts rustig afkoelt. De ruimtetemperatuur zal ongeveer 5 graden lager zijn dan buiten.

Nee. Deze slimme thermostaat hoort bij het systeem, wordt gehuurd van Celsias en mag niet vervangen worden door een ander systeem. In de overige ruimtes hangen ook thermostaten, maar die zijn niet van Celsias.

Nee, het is belangrijk dat je helemaal geen hendels omzet of knoppen indrukt. Alles is heel precies ingesteld. Als je wel hendels verzet, kan het systeem ontregeld worden. Laat het ons weten als er problemen zijn.

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat
 • Wacht enige tijd, minimaal 2 uur (zolang duurt het om de temperatuur 1°C te laten stijgen)
 • Reageert de vloerverwarming niet, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert
 • Als de vloer niet in alle ruimtes warm genoeg wordt dan is het een probleem van de binneninstallatie (actie voor de installateur)
 • Als het probleem in alle ruimtes voorkomt, dan is het mogelijk een probleem van de energielevering: Celsias. Bel gelijk met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle ruimtes niet/onvoldoende verwarmd worden)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

 • Als slechts één kraan dit probleem geeft, dan is het een probleem van de binneninstallatie.
 • Als het alle kranen betreft, dan is het mogelijk een probleem van Celsias. Bel dan met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle kranen geen/onvoldoende warm water leveren)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

Er komt op regelmatige basis iemand langs, zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Een deel hiervan wordt ook op afstand gedaan, want de data kan uitgelezen worden.

Ja, ieder jaar indexeert Celsias het huurbedrag.

Er bestaat een mogelijkheid om de warmtepompinstallatie met zonnepanelen over te nemen. Als hiervoor wordt gekozen, komt het huurbedrag te vervalen, evenals het beheer en onderhoud. Je moet dit dan volledig zelf regelen. Een verzoek tot overname kan schriftelijk ingediend worden.

Het vloersysteem is niet door Celsias geleverd. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor de keuze van de vloerbedekking. De keuze is echter wel van invloed op de warmte en koeling van de woning. Steenachtige vloeren geven het beste resultaat. Houten vloeren, marmoleum en tapijt werken ook prima. Let op dat de gehele vloerbedekkingslaag niet boven de maximale warmteweerstand van 0,11 kW/m2 uitkomt.

Wat vervelend! Bij een dringende storing kun je ons 24/7 bellen op 020-6301766. Is het probleem minder dringend? Dan kun je ons bellen tijdens kantoortijden of een e-mail sturen. Wij lossen het zo snel mogelijk op.

Hiervoor moet je een SEPA-machtiging invullen en aan ons doorsturen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen je graag de SEPA toe.

Dan zal het eigendom van de installatie overgaan naar de financiers. Zij zullen een nieuwe partij aanwijzen die de exploitatie zal voortzetten. Er zal geen onderbreking van energielevering zijn.

Na 30 jaar kan de looptijd van de exploitatie in overleg tussen Celsias en de gebouweigenaar verlengd worden. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, dan is het eigendom van de installatie van de woningeigenaren. De afspraken hiervoor zullen in een overeenkomst worden vastgelegd.

Zijn wij je warmteleverancier?

Hier heeft de eigenaar van het gebouw voor gekozen, óf je hebt een nieuwbouwwoning. Bij nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 2019 niet meer worden aangesloten op gasleidingen. Een aannemer heeft dan twee keuzes: warmtepompen of stadswarmte. Stadswarmte is niet overal mogelijk.

Ja. In de installatieruimte staan grote vaten om warm water op te slaan. Daarnaast kan het water ook direct verwarmd worden. Hierdoor is het geen probleem als meerdere mensen tegelijk in het gebouw gaan douchen.

Warmte wordt aangegeven met giga joule (GJ). Water met een bepaalde temperatuur (35-45 graden) stroomt jouw woning binnen. Het geeft warmte af aan de vloer en koelt daardoor af. Het koudere water gaat je woning weer uit om opgewarmd te worden. Bij het verlaten van je woning wordt gemeten hoeveel water met welke temperatuur door de leiding gaat.

De tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Deze bestaan uit vastrecht warmte, vastrecht koude, meetkosten, huur aflever unit/set en GJ (gigajoule) prijs warmte/tapwater.

Een verzoek tot verlaging kan gestuurd worden naar [email]. Neem hierin je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, het gewenste voorschotbedrag en motivatie voor verlaging op. Verhoging van het bedrag kan ook telefonisch.

Het voorschot mag niet lager zijn dan €65,-. In het voorschot zit namelijk €52 vastrecht. Bij een bedrag van €65 gaan we er vanuit dat je wel warm water gebruikt, maar geen vloerverwarming. Om ervoor te zorgen dat je aan het eind van het jaar niet opeens veel terug moet betalen, mogen wij dus niet minder voorschot per maand incasseren.

Op de laatste werkdag van de maand.

Hiervoor moet je een SEPA-machtiging invullen en aan ons doorsturen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen je graag de SEPA toe.

Het leveren van warmte valt onder de Warmtewet. Daarin worden de maximum prijzen voor warmte bepaald. Hier houdt Celsias zich aan en de indexatie is daarom afhankelijk van de nieuwe prijzen binnen de wet.

Nee, dit is niet mogelijk. De warmtepompen op en in het gebouw zijn eigendom van Celsias. Daarom ben je verplicht om warmte af te nemen van ons.

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat
 • Wacht enige tijd, minimaal 2 uur (zolang duurt het om de temperatuur 1°C te laten stijgen)
 • Reageert de vloerverwarming niet, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert
 • Als de vloer niet in alle ruimtes warm genoeg wordt dan is het een probleem van de binneninstallatie (actie voor de installateur)
 • Als het probleem in alle ruimtes voorkomt, dan is het mogelijk een probleem van de energielevering: Celsias. Bel gelijk met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle ruimtes niet/onvoldoende verwarmd worden)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

 • Als slechts één kraan dit probleem geeft, dan is het een probleem van de binneninstallatie.
 • Als het alle kranen betreft, dan is het mogelijk een probleem van Celsias. Bel dan met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle kranen geen/onvoldoende warm water leveren)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

Wat vervelend! Bij een dringende storing kun je ons 24/7 bellen op 020-6301766. Is het probleem minder dringend? Dan kun je ons bellen tijdens kantoortijden of een e-mail sturen. Wij lossen het zo snel mogelijk op.