Jullie vragen over Celsias

wij hebben ze voor je gebundeld

Gasloos wonen is voor veel van onze klanten een nieuwe ervaring. En daarmee komen er veel vragen op ons af. Deze vragen hebben we voor je gebundeld. Zodat je wellicht kunt leren van andere klanten van Celsias. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in. Wij proberen over het algemeen binnen een werkdag antwoord te geven op je vraag.

Zijn wij je warmteleverancier?

Hier heeft de eigenaar van het gebouw voor gekozen, óf je hebt een nieuwbouwwoning. Bij nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 2019 niet meer worden aangesloten op gasleidingen. Een aannemer heeft dan twee keuzes: warmtepompen of stadswarmte. Stadswarmte is niet overal mogelijk.

Ja. In de installatieruimte staan grote vaten om warm water op te slaan. Daarnaast kan het water ook direct verwarmd worden. Hierdoor is het geen probleem als meerdere mensen tegelijk in het gebouw gaan douchen.

Warmte wordt aangegeven met giga joule (GJ). Water met een bepaalde temperatuur (35-45 graden) stroomt jouw woning binnen. Het geeft warmte af aan de vloer en koelt daardoor af. Het koudere water gaat je woning weer uit om opgewarmd te worden. Bij het verlaten van je woning wordt gemeten hoeveel water met welke temperatuur door de leiding gaat.

Je kunt via Mijn Celsias, jouw klantportaal, zien wat jouw verbruik is. En periodes met elkaar vergelijken.

Een globale vergelijking is mogelijk. Begrijp goed dat energieverbruik verschilt per type woning en gezinssamenstelling. Die verschillen kunnen enorm uiteen lopen. Eén persoon verbruikt immers minder energie dan een gezin met meerdere kinderen. In een vrijstaande woning wordt natuurlijk gemiddeld meer verbruikt dan in een appartement. Ook is zijn persoonlijke voorkeuren en gedrag een erg belangrijke factor voor verschillen in werkelijk verbruik.

Na de jaarrekeningen wordt voorschotten per woning op werkelijk verbruik aangepast. Na een tariefsaanpassing kunnen de relatieve verschillen (nog meer) uiteen lopen.

Dat kunt u nazien in het klantportaal.

Een verzoek tot verlaging kan gestuurd worden naar [email]. Neem hierin je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, het gewenste voorschotbedrag en motivatie voor verlaging op. Verhoging van het bedrag kan ook telefonisch.

Het voorschotbedrag kan niet lager zijn dan €65,-. In het voorschot zit een groot deel vaste kosten voor de aansluiting, transport en bemetering. Bij een bedrag van €65 gaan we er vanuit dat je wel warm water gebruikt, maar geen vloerverwarming. Dit kan slechts worden bepaald op basis van historisch verbruik. Om ervoor te zorgen dat je aan het eind van het jaar niet opeens veel bij moet betalen, kunnen wij dus niet minder voorschot per maand incasseren. Dit is bedoeld om de bewoner te beschermen.

Op de laatste werkdag van de maand. Via het klantportaal heeft u inzage in de in rekening gebrachte facturen.

Hiervoor moet je een SEPA-machtiging invullen en aan ons doorsturen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen je graag de SEPA toe.

Het leveren van warmte valt onder de Warmtewet. Daarin worden de maximum prijzen voor warmte bepaald. Hier houdt Celsias zich aan en de indexatie is daarom afhankelijk van de nieuwe prijzen binnen de wet.

Nee, dit is niet mogelijk. De warmtepompen op en in het gebouw zijn eigendom van Celsias. Daarom ben je verplicht om warmte af te nemen van ons.

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat
 • Wacht enige tijd, minimaal 2 uur (zolang duurt het om de temperatuur 1°C te laten stijgen)
 • Reageert de vloerverwarming niet, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert
 • Als de vloer niet in alle ruimtes warm genoeg wordt dan is het een probleem van de binneninstallatie (actie voor de installateur)
 • Als het probleem in alle ruimtes voorkomt, dan is het mogelijk een probleem van de energielevering: Celsias. Bel gelijk met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle ruimtes niet/onvoldoende verwarmd worden)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

 • Als slechts één kraan dit probleem geeft, dan is het een probleem van de binneninstallatie.
 • Als het alle kranen betreft, dan is het mogelijk een probleem van Celsias. Bel dan met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle kranen geen/onvoldoende warm water leveren)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

Wat vervelend! Bij een dringende storing kun je ons 24/7 bellen op 088-6068555. Is het probleem minder dringend? Dan kun je ons bellen tijdens kantoortijden of een e-mail sturen. Wij lossen het zo snel mogelijk op.

Jouw woning is niet aangesloten op het gasnet. Je woning en het warme water worden verwarmd door warmtepompen.

Ook is je woning aangesloten op een aantal zonnepanelen. Toch moet je altijd aangesloten zijn bij een energieleverancier voor stroom. Dit heeft te maken met het terug leveren van opgewekte zonne-energie.

Toon alle vragen

Tarieven

Deze tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Deze bestaan uit vastrecht warmte, vastrecht koude, meetkosten, huur aflever unit/set en GJ (gigajoule) prijs warmte/tapwater. Uw factuur betreft een maandelijks voorschotbedrag.

Deze tarieven wijzigen jaarlijks per 1 januari. De voorschotbedragen worden in de navolgende maand aangepast.

Tarieven worden jaarlijks aangepast en vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wij volgen daarin de ACM.

Wij verhogen de tarieven enkel zover dit noodzakelijk is ter dekking van de gestegen energiekosten van onze inkoop.

Het voorschotbedrag is een geschat, gemiddeld bedrag voor alle woningen en alle huishoudens in uw wooncomplex. Dat zijn zowel grotere als kleinere woningen, en ook eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Dat heeft invloed op het verbruik van energie, daarnaast is het verbruik van Warmte en Warm tapwater individueel en per huishouden verschillend. Hierdoor is vergelijken van verbruik en energielasten per huishouden niet raadzaam omdat er verschillende factoren van invloed zijn op het werkelijke verbruik.

 

U ontvangt persoonlijk bericht over uw nieuwe tarief met specificatie.

De overheid compenseert huishoudens (eerst) via de energiebelasting op elektriciteit. Daarnaast is er een tijdelijke btw-verlaging van 20% naar 9% van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Het leveren van warmte valt onder de Warmtewet. Daarin worden de maximum prijzen voor warmte bepaald. Hier houdt Celsias zich aan en de indexatie is daarom afhankelijk van de nieuwe prijzen binnen de wet.

Toon alle vragen

Tijdelijke btw-verlaging

De overheid verlaagt tijdelijk de btw op de levering van energie van 21% naar 9%. Wij passen dit aan in onze voorschotbedragen. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Deze btw-verlaging duurt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Per januari 2023 geldt het oorspronkelijke btw-tarief opnieuw.

Op ons tarievenblad staat het vaste btw-tarief en de specificatie van de energieprijs. Op de factuur staat het voorschotbedrag, dit is inclusief btw.

Via de jaarrekening rekenen wij het werkelijke verbruik af. Dit is nu tijdelijk tegen een lagere prijs. Op de jaarrekening worden kosten en verbruik gespecificeerd.

Nee, deze overheidsmaatregel komt voort uit de stijging van de energieprijzen. Energieprijzen vallen onder de wettelijke kaders van de Warmtewet.

De maatregel eindigt per 31 december 2022. Per januari 2023 geldt dan het gewone btw-tarief. Ook worden de tarieven per 2023 aangepast naar de wettelijke kaders van de Warmtewet.

Toon alle vragen

Heb je een duurzame installatie van Celsias?

Iedere maand betaal je een bedrag voor de huur van de warmtepomp, zonnepanelen en voor storing en onderhoud. In principe heb je geen andere kosten voor de installatie dan dit bedrag.

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in energie om het huis te verwarmen. Een warmtepomp draait op stroom. Wanneer je de benodigde stroom voor de warmtepomp zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan is de CO2-uitstoot nog lager.

Nee de koeling is niet vergelijkbaar met een airco. Uitsluitend de vloeren worden afgekoeld. Dit zorgt ervoor dat de woning in warme periodes veel trager opwarmt en ’s nachts rustig afkoelt. De ruimtetemperatuur zal ongeveer 5 graden lager zijn dan buiten.

Nee. Deze slimme thermostaat hoort bij het systeem, wordt gehuurd van Celsias en mag niet vervangen worden door een ander systeem. In de overige ruimtes hangen ook thermostaten, maar die zijn niet van Celsias.

Nee, het is belangrijk dat je helemaal geen hendels omzet of knoppen indrukt. Alles is heel precies ingesteld. Als je wel hendels verzet, kan het systeem ontregeld worden. Laat het ons weten als er problemen zijn.

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat
 • Wacht enige tijd, minimaal 2 uur (zolang duurt het om de temperatuur 1°C te laten stijgen)
 • Reageert de vloerverwarming niet, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert
 • Als de vloer niet in alle ruimtes warm genoeg wordt dan is het een probleem van de binneninstallatie (actie voor de installateur)
 • Als het probleem in alle ruimtes voorkomt, dan is het mogelijk een probleem van de energielevering: Celsias. Bel gelijk met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle ruimtes niet/onvoldoende verwarmd worden)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

 • Als slechts één kraan dit probleem geeft, dan is het een probleem van de binneninstallatie.
 • Als het alle kranen betreft, dan is het mogelijk een probleem van Celsias. Bel dan met ons.
 • Zitten jouw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle kranen geen/onvoldoende warm water leveren)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

Er komt op regelmatige basis iemand langs, zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Een deel hiervan wordt ook op afstand gedaan, want de data kan uitgelezen worden.

Ja, ieder jaar indexeert Celsias het huurbedrag.

Er bestaat een mogelijkheid om de warmtepompinstallatie met zonnepanelen over te nemen. Als hiervoor wordt gekozen, komt het huurbedrag te vervallen, evenals het beheer en onderhoud. Je moet dit dan volledig zelf regelen. Een verzoek tot overname kan schriftelijk ingediend worden.

Het vloersysteem is niet door Celsias geleverd. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor de keuze van de vloerbedekking. De keuze is echter wel van invloed op de warmte en koeling van de woning. Steenachtige vloeren geven het beste resultaat. Houten vloeren, marmoleum en tapijt werken ook prima. Let op dat de gehele vloerbedekkingslaag niet boven de maximale warmteweerstand van 0,11 kW/m2 uitkomt.

Wat vervelend! Bij een dringende storing kun je ons 24/7 bellen op 088-6068555. Is het probleem minder dringend? Dan kun je ons bellen tijdens kantoortijden of een e-mail sturen. Wij lossen het zo snel mogelijk op. Raadpleeg de storingswijzer.

Bewoners hoeven hun zonnepanelen niet aan te melden. Dat is door ons al gedaan.

Hiervoor moet je een SEPA-machtiging invullen en aan ons doorsturen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen je graag de SEPA toe.

Dan zal het eigendom van de installatie overgaan naar de financiers. Zij zullen een nieuwe partij aanwijzen die de exploitatie zal voortzetten. Er zal geen onderbreking van energielevering zijn.

Na 30 jaar kan de looptijd van de exploitatie in overleg tussen Celsias en de gebouweigenaar verlengd worden. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, dan is het eigendom van de installatie van de woningeigenaren. De afspraken hiervoor zullen in een overeenkomst worden vastgelegd.

Toon alle vragen

Mijn Celsias klantportaal.

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, dient u zich eerst te registreren, via Consumenten, klantportaal. Kies de juiste locatie. U ontvangt bericht hoe u zich kunt registreren.

Ook kunt u zich direct registeren via het aanmeldscherm. Kies dan de link "Registreren met uw klantnummer".

U logt in met uw klantnummer en het wachtwoord dat u bij het registreren heeft aangemaakt.

U bent uw wachtwoord vergeten? Klik dan onder onder Aanmelden op de link "ik ben mijn wachtwoord vergeten". Per mail ontvangt u nieuwe gegevens om uw wachtwoord in te stellen.

Uw klantnummer vind u terug op uw factuur. Uw facturen ontvangt u per mail.

Voor uw mobiel, probeer dan in te loggen via uw (desktop) computer.

De meest recentste versies van de browsers worden ondersteund (FireFox, Chrome, Edge, Safari). Via uw computer kunt u alsnog een recente browser installeren en opnieuw inloggen.

Yes, switch to another language. You can choose English or French. Find it on the menu bar, above on the right side.

Rechtsboven in de menubalk vind u de contact-button. Hiermee komt u op onze consumentenpagina. Of mail ons via warmte@celsias.nl. Of bel ons op 088-6068500.

Geschat verbruik is niet in alle gevallen mogelijk. Als u nog maar kort in de woning woont, is er geen voorspelling mogelijk. Als u inmiddels een jaarrekening heeft gehad, is er inzage in verbruik over een geheel jaar. Dan kunt u maanden en periodes met elkaar vergelijken. Echter, dan nog kunnen seizoen effecten, werkelijk verbruik en tarieven van invloed zijn op de volgende jaarrekening.

Het verbruik wordt getoond in een staafdiagram. Wanneer je met de muisaanwijzer de periode aanwijst, selecteert, dan toont zich het verbruik in getal. Dat wil zeggen de gemeten eenheid van verbruik.

Deze gegevens geeft u aan ons door via warmte@celsias.nl.

Je vindt de leveringsovereenkomst en het tarievenblad terug in Mijn Celsias.

Toon alle vragen