Jullie vragen over Celsias

wij hebben ze voor u gebundeld

Gasloos wonen, duurzaam gebruik en energiebewust verbruik, is voor veel van onze klanten een nieuwe ervaring.

 

Dat levert vragen op. Deze vragen hebben we voor u gebundeld. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in. Wij proberen over het algemeen binnen een werkdag antwoord te geven op uw vraag.

Warmteleverancier

Hier heeft de eigenaar van het gebouw voor gekozen, en/óf u heeft een nieuwbouwwoning. Bij nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 2019 niet meer mogen worden aangesloten op gasleidingen.

Warmteverbruik wordt gemeten met een Giga joule-meter (GJ). Uw woning is voorzien van een warmte-aansluiting met een temperatuur van 35-45 graden. Deze aansluiting geeft warmte af aan de vloer en warmte daardoor de ruimte op.

U kunt via Mijn Celsias, uw klantportaal, zien wat uw verbruik is. Periodes met elkaar vergelijken, en uw geschat jaarverbruik inzien.

Zomer: Door uw thermostaat op een zo hoog mogelijke en constante kamertemperatuur in te stellen en deze zo min mogelijk te veranderen. Zo bespaart u energiekosten. Desgewenst kan de ruimtethermostaat op "OFF" worden ingesteld.

Winter: Door uw thermostaat op een zo laag mogelijke en constante kamertemperatuur in te stellen en deze zo min mogelijk te veranderen. Zo bespaart u energiekosten. Desgewenst kan de ruimtethermostaat op "OFF" worden ingesteld.

Door niet langer dan vijf minuten per keer te douchen!

Nee. Laat het systeem ingeschakeld, de stekker erin. Zo werkt het systeem het beste voor u en voor ons.

Desgewenst kan de ruimtethermostaat op "OFF" worden ingesteld.

Nee, dit kunt u niet vergelijken. Het energieverbruik verschilt per type woning en gezinssamenstelling. Ook zijn persoonlijke voorkeuren en gedrag een erg belangrijke factor voor verschillen in werkelijk verbruik.

Na de jaarrekeningen wordt het voorschotbedrag per woning op het werkelijke verbruik aangepast.

Dit kunt u nazien in het klantportaal.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons formulier.

In het voorschotbedrag zit een groot deel vaste kosten voor de aansluiting, transport en bemetering. Bij een minimumbedrag gaan we er vanuit dat u wel warm water gebruikt, maar geen vloerverwarming.

Het voorschotbedrag kan slechts worden bepaald op basis van historisch verbruik. Om ervoor te zorgen dat u aan het eind van het jaar niet opeens veel bij moet betalen. Dit is bedoeld om de bewoner te beschermen.

Op de laatste werkdag van de maand. Via het klantportaal heeft u inzage in de in rekening gebrachte termijnen.

Hiervoor vult u een SEPA-machtiging in. Dit kan digitaal of per post. Na aanvraag via ons contactformulier sturen u graag de SEPA toe.

Het leveren van warmte valt onder de Warmtewet. Daarin worden de maximum prijzen voor warmte bepaald. Hier houdt Celsias zich aan en de aanpassing is daarom afhankelijk van de nieuwe prijzen binnen die wet.

Nee, dit is niet mogelijk. De warmtepompen voor het gebouw zijn eigendom van Celsias.

  • Nee, u kunt de vloerverwarming niet uitschakelen. Het systeem (koelt of) verwarmt op basis van de ingestelde temperatuur op de kamerthermostaat.
  • Ons advies is om van september t/m maart de schakelaar op verwarmen te zetten en de thermostaat op de gewenste temperatuur in desbetreffende kamer.

De centrale verwarming en het warme tapwater worden door Celsias geleverd. Voor de overige (elektrische) energiebehoefte meldt u zich aan bij een energieleverancier.

Toon alle vragen

Storing melden

  • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
  • Reageert de vloerverwarming niet binnen 2 uur, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert.
  • Als de vloer niet in alle ruimtes warm genoeg wordt dan is het een probleem van de binnenhuisinstallatie (actie voor de installateur).
  • Als het probleem in alle ruimtes voorkomt, dan is het mogelijk een probleem van de energielevering: Celsias. Bel dan 088-6068555.
  • Zitten uw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle ruimtes niet/onvoldoende verwarmd worden)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.

  • Als slechts één kraan dit probleem geeft, dan is het een probleem van de binnenhuisinstallatie (bel de installateur).
  • Als het alle kranen betreft, dan is het mogelijk een probleem van Celsias. Bel dan 088-6068555.
  • Zitten uw buren met hetzelfde probleem (dus dat alle kranen geen/of onvoldoende warm water leveren)? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de energielevering van Celsias.
Toon alle vragen

Tarieven

Deze tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Deze bestaan uit vastrecht warmte (koude), meetkosten, huur afleverunit/set en GJ (Gigajoule) prijs warmte/tapwater. Uw factuur betreft alleen een maandelijks voorschotbedrag. De specificatie van de tariefopbouw wordt gespecifieerd in de jaarrekening.

Uw facturen, de jaarrekening en het tarievenblad vind u in Mijn Celsias.

Deze tarieven wijzigen jaarlijks per 1 januari, na voorgaande bekendmaking door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De voorschotbedragen worden in de maand daarop volgend aangepast.

Tarieven worden jaarlijks aangepast en vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wij volgen daarin de beslissing van de ACM.

Het voorschotbedrag is een geschat, gemiddeld bedrag voor alle woningen en alle huishoudens in uw wooncomplex. Dat zijn zowel grotere als kleinere woningen, en ook eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Dat heeft invloed op het verbruik van energie, daarnaast is het verbruik van Warmte en Warm tapwater individueel en per huishouden verschillend. Hierdoor is het vergelijken van verbruik en energielasten per huishouden niet mogelijk.

Het leveren van warmte valt onder de Warmtewet. Daarin worden de maximum prijzen voor warmte bepaald. Hier houdt Celsias zich aan en de aanpassing is daarom afhankelijk van de nieuwe prijzen binnen de wet.

Toon alle vragen

Compensatie energielasten

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Dit plafond voor gas, elektriciteit en duurzame energie wordt verschillend vastgesteld. De compensatie wordt verrekend via díe energieleveranciers.

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u €47,38 inclusief btw voor iedere GJj. Dit prijsplafond geldt voor de eerste 37 Gj die u verbruikt.

Het verbruiksplafond wordt tegelijkertijd met het prijsplafond ingevoerd. Dit plafond is wettelijk vastgesteld. Bij verbruik boven deze grens van 37 Gj, wordt de normale prijs in rekening gebracht.

De tijdelijke, eenmalige maatregel geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

De overheid verlaagde tijdelijk de btw op de levering van energie van 21% naar 9%. Dit werd aangepast in onze voorschotbedragen van 2022.
Op de voorschotnota ziet u het btw-tarief niet terug. In de jaarrekening wordt dit gespecificeerd.

In 2022 is gerekend met twee btw-tarieven. Het normale tarief van 21% in het eerste halfjaar en het verlaagde tarief van 9% voor het tweede halfjaar.

Hierdoor kunt u mogelijk een teruggave ontvangen en toch een verhoogd nieuw voorschotbedrag krijgen. Het voorschotbedrag heeft te maken met het werkelijk verbruik.

Een energietoeslag voor 2022 via de gemeente kan niet meer worden aangevraagd. De gemeentelijke energietoeslag voor 2023 aanvragen kan per 1 februari.

In het eerste kwartaal komt er ondersteuning via het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of laag middeninkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Persoonlijk advies of hulp nodig? Zoek een organisatie via Geldfit.nl.

Toon alle vragen

Duurzame Installatie

Iedere maand betaalt u een bedrag voor de huur van de warmtepomp, zonnepanelen en voor storing en onderhoud. In principe heeft u geen andere kosten voor de installatie dan dit bedrag.

Ja, ieder jaar indexeert Celsias het huurbedrag.

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in energie om het huis te verwarmen. Een warmtepomp draait op stroom. Wanneer u de benodigde stroom voor de warmtepomp zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan is de CO2-uitstoot nog lager.

Nee de koeling is niet vergelijkbaar met een airco. Uitsluitend de vloeren worden afgekoeld. Dit zorgt ervoor dat de woning in warme periodes veel trager opwarmt en ’s nachts rustig afkoelt. De ruimtetemperatuur zal ongeveer 5 graden lager zijn dan buitenlucht temperatuur.

Nee. Deze slimme thermostaat hoort bij het systeem, wordt gehuurd van Celsias en mag niet vervangen worden door een ander systeem. In de overige ruimtes hangen ook thermostaten, maar die zijn niet van Celsias.

Nee, het is belangrijk dat u helemaal geen hendels omzet of knoppen indrukt. Alles is heel precies ingesteld. Als u wel hendels verzet, kan het systeem ontregeld worden. Laat het ons weten als er problemen zijn.

Er komt op regelmatige basis iemand langs, zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Een deel hiervan wordt ook op afstand gedaan, want de data kan uitgelezen worden.

Wij adviseren dat de Duurzame Klimaatinstallatie altijd ingeschakeld blijft staan! Dit is energiezuiniger dan uitzetten. Het systeem is ontworpen om continue in bedrijf te zijn en het werkt op basis van warmte en koude opslag. In de zomer wordt het warmteoverschot terug gevoerd naar de bron, zodat deze energie (warmte) in de winter opnieuw wordt gebruikt. Dit heeft een gunstige invloed voor iedereen een positieve invloed op het energieverbruik. In de zomer is koeling beter voor u, en uw apparaten, meubels en planten.

Als het systeem ingeschakeld blijft, kunnen wij de werking blijven monitoren en mogelijke storingen voorkomen.

Er bestaat een mogelijkheid om de warmtepompinstallatie met zonnepanelen over te nemen. Als hiervoor wordt gekozen, komt het huurbedrag te vervallen, evenals het beheer en onderhoud. U moet dit dan volledig zelf regelen. Een verzoek tot overname kan schriftelijk ingediend worden, via ons contactformulier.

Het vloersysteem is niet door Celsias geleverd. U bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor de keuze van de vloerbedekking. De keuze is echter wel van invloed op de warmte en koeling van de woning. Steenachtige vloeren geven het beste resultaat. Houten vloeren, marmoleum en tapijt werken ook prima. Let op dat de gehele vloerbedekkingslaag niet boven de maximale warmteweerstand van 0,11 kW/m2 uitkomt.

Bewoners hoeven hun zonnepanelen niet aan te melden. Dat is door ons al gedaan.

Hiervoor moet u een SEPA-machtiging invullen en aan ons doorsturen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen u graag de SEPA toe.

Dan zal het eigendom van de installatie overgaan naar de financiers. Zij zullen een nieuwe partij aanwijzen die de exploitatie zal voortzetten. Er zal geen onderbreking van energielevering zijn.

Na 30 jaar kan de looptijd van de exploitatie in overleg tussen Celsias en de gebouweigenaar verlengd worden. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, dan is het eigendom van de installatie van de woningeigenaren. De afspraken hiervoor zullen in een overeenkomst worden vastgelegd.

Toon alle vragen

Mijn Celsias klantportaal

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, dient u zich eerst te registreren, via Consumenten, klantportaal. Kies de juiste locatie. Wanneer u klant van ons wordt,  ontvangt u een bericht hoe u zich kunt registeren.

Ook kunt u zich direct registeren via het aanmeldscherm. Kies dan de link "Registreren met uw klantnummer" en volg de aanwijzingen.

U logt in met uw klantnummer en het wachtwoord dat u bij het registreren heeft aangemaakt. Uw klantnummer vindt u op uw factuur.

U bent uw wachtwoord vergeten? Klik dan onder onder Aanmelden op de link "ik ben mijn wachtwoord vergeten". Per mail ontvangt u uw nieuwe gegevens om uw wachtwoord in te stellen.

Bevestig uw wachtwoord binnen 24 uur. Controleer ook uw spamfolder in uw mailbox.

Uw klantnummer vindt u terug op uw factuur.  Uw facturen ontvangt u per mail.

Lukt inloggen via uw mobiel niet, probeer dan in te loggen via uw (desktop) computer.

De meest recentste versies van de browsers worden ondersteund (FireFox, Chrome, Edge, Safari). Via uw computer kunt u alsnog een recente browser installeren en opnieuw inloggen.

Yes, switch to another language. You can choose English or French.

Find it on the menu bar, above on the right side.

Rechtsboven in de menubalk vindt u de contact-button. Hiermee komt u op onze consumentenpagina. Of mail ons via het contactformulier. Of bel ons op 088-6068500.

U kunt uw werkelijke verbruik zien, en het geschat jaarverbruik van uw woning. Kies daarvoor periode "Jaar".

Als u nog maar kort in de woning woont, is er nog geen voorspelling mogelijk. Als er verbruik is van meerdere maanden, of u heeft inmiddels een jaarrekening gehad, wordt het geschat jaarverbruik getoond.

Het geschat jaarverbruik van uw woning kunt u berekenen met het tarief van het tarievenblad, de prijs per Gj. Het tarievenblad ontvangt u bij ondertekening van uw contract of bij de tariefsaanpassing.

Het verbruik wordt getoond in een staafdiagram. Wanneer u met de muisaanwijzer de periode aanwijst, selecteert, dan toont zich het verbruik in getal. Dat wil zeggen de gemeten eenheid van verbruik.

Uw werkelijk verbruik in Warmte en Warm tapwater wordt op de jaarrekening gespecificeerd.

Deze gegevens geeft u aan ons door via ons contactformulier. Een wijziging in het mailadres moeten we laten resetten.

Toon alle vragen

Warmtewet

De Warmtewet geldt vanaf 1 januari 2014. Deze wet geeft regels over warmte-koude en warm tapwater levering aan kleinverbruikers zoals consumenten. De toezichthouder is de Autoriteit Consument & Markt.

Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen aan consumenten.

Warmteleveranciers mogen zelf de hoogte van hun tarieven vaststellen, maar ze mogen niet over het maximumtarief heengaan, wat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangegeven. Hierdoor wordt de consument beschermd.

Toon alle vragen