Terug

Bij een storing

wie bel je dan?

Belangrijk is om na te gaan of het om een individuele storing gaat, of een collectieve storing. Dit kan je controleren door aan je buren te vragen of zij ook problemen hebben met de verwarming of warm tapwater. Zo ja, dan is het hoogstwaarschijnlijk een collectieve storing aan de installatie van Celsias.

 

Gebruik het schema (beslisboom storingen) om te kijken welke controles je doet en welke acties je neemt.

 

In het geval dat het een storing betreft aan de installatie van Celsias, dan meld je de storing bij ons. We zijn bereikbaar via onze 24/7 storingslijn op 088-6068555.