Celsias levert mij

duurzame warmte & verkoeling

Met de levering van  warmte & verkoeling door Celsias ben je altijd verzekerd van duurzaam comfort. We leveren collectief warmte via een lokaal collectief energienet. Dit net is door ons gebouwd en wordt door ons beheerd. Jouw woning is hierop aangesloten en jij betaalt ons voor de energie die jij nodig hebt. Niets meer en niets minder.

Wat je moet weten

over energielevering door Celsias

Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten vanaf nu van het gast af. Jouw projectontwikkelaar of woningcorporatie  heeft in dat kader voor Ceslais gekozen als leverancier van warmte, verkoeling en warm tapwater voor jouw woning. Celsias heeft daarvoor geïnvesteerd in de aanleg van een duurzaam lokaal energienet. Dat betekent dat er op je dak of in de kelder een grote warmtepomp staat die warmte levert voor het hele gebouw.

Met het betrekken van de woning ga je ook een leveringscontract aan met Celsias aan. Deze overeenkomst loopt tot wanneer je uit de woning gaat waarbij het maximum vaak 30 jaar is. Wij zorgen erbij voor dat jij altijd de beschikking hebt over de warmte, verkoeling en warm tapwater die jij nodig hebt. Zo draag je ongemerkt bij aan een betere, duurzamere toekomst!

Demarcatie

De verantwoordelijkheid voor Celsias ligt in het leveren van duurzame warmte, verkoeling en warm tapwater. De binnen installatie in jouw woning (je thermostaat, vloerverwarming, etc) behoren niet tot onze verantwoordelijkheid. Hiervoor verwijzen we naar de projectontwikkelaar of woningcorporatie.

Betaling

Wij rekenen maandelijks met je af. Daarvoor brengen we een voorschot in rekening, net zoals je elektriciteitsleverancier dat ook doet. In het begin stellen we een gemiddeld verbruik vast op basis waarvan we het voorschot vaststellen. Aan het eind van het jaar kijken we wat je werkelijk verbruikt hebt en volgt de jaarafrekening. Uiteraard kun je je voorschot aanpassen. Hiervoor kun je telefonisch contact met ons opnemen. We werken er ook aan dit je dit binnenkort gewoon zelf online kunt regelen.

Kostenopbouw

Ons tarief bestaat uit twee soorten kosten: vast en variabel. De vaste kosten staan los van het verbruik en betaal je altijd, of je nu gebruik maakt van onze duurzame energie of niet. Dus ook tijdens vakanties of een lange reis. Deze vaste kosten zijn als volgt opgebouwd:

  • Aansluitkosten
    De vaste kosten van onder andere het transport van warmte en het beheer en onderhoud van het warmtenet en de warmteaansluiting in je woning.
  • Meettarief
    De vaste kosten voor het gebruik van de meter en voor het meten van je verbruik.
  • Afleverset
    De afleverset zorgt ervoor dat de door ons geleverde warmte veilig over gebracht wordt naar je binnen installatie. Voor deze binnen installatie zijn wij niet verantwoordelijk.

De variabele kosten betaal je voor de hoeveelheid geleverde warmte. Deze meten wij in gigajoule (GJ). En de hoeveelheid hiervan vind je op je jaarafrekening.

Over de tarieven

Onze vast en variabele tarieven worden bij aanvang van een project vastgesteld in overleg met de projectontwikkelaar of woningcorporatie. Onze tarieven worden jaarlijks geindexeerd op basis van de CPI-index. Uiteraard voldoen onze tarieven aan de Warmtewet. De Warmtewet beschermt consumenten tegen te hoge kosten voor hun duurzame energie. Zo blijft het voor iedereen betaalbaar. Bij de ondertekening van je overeenkomst met Celsias heb je een tarievenblad ontvangen.

Mijn-omgeving

We werken op dit moment hard aan het bouwen van een Mijn-omgeving. Hier kun je straks inloggen op jouw persoonlijke account waarin je meer informatie vindt over jouw systeem, onze dienstverlening en je facturen in kunt zien. Ook kun je hier zelf je klantinformatie en voorschot aanpassen. Wanneer deze online omgeving klaar is krijg je als klant bericht van ons.