Celsias levert mij

duurzame energie

Met de levering van warmte, comfort en warm tapwater bent u altijd verzekerd van duurzaam energie, die wij leveren via een lokaal of collectief energienet. Dit net is door ons gebouwd en wordt door ons onderhouden. Uw woning is hierop aangesloten en u betaalt ons voor de energie die u afneemt.

Wat u moet weten

over de energielevering van Celsias

Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten gasloos gebouwd worden. Uw projectontwikkelaar of woningcorporatie heeft voor Celsias gekozen als leverancier van warmte, comfort en warm tapwater. Celsias heeft daarvoor geïnvesteerd in de aanleg van een duurzaam lokaal energienet.

Contract

Voor de levering van energie sluit u een leveringsovereenkomst met Celsias af. Wij zorgen ervoor dat u beschikt over warmte, comfort en warm tapwater. Door gebruik te maken van deze Duurzame Installatie draagt u ongemerkt bij aan een betere en leefbare toekomst.

Verantwoording (eigendom)

De verantwoordelijkheid voor het leveren van duurzame warmte (mogelijk koeling) en warm tapwater ligt bij Celsias. De binnenhuisinstallatie in uw woning (uw thermostaat, vloerverwarming, kranen, etc.) behoren niet tot onze verantwoording. De binnenhuisinstallatie is eigendom van de projectontwikkelaar of woningcorporatie.

Betaling

U ontvangt een maandelijkse factuur van ons. Net zoals uw elektriciteitsleverancier dat ook doet. In het begin stellen we een gemiddeld verbruik vast, op basis waarvan we het voorschotbedrag vaststellen. Aan het einde van het jaar berekenen we wat u werkelijk heeft verbruikt en volgt de jaarrekening. U kunt uw voorschotbedrag laten aanpassen, dat kunt u hier online aanvragen.

Kostenopbouw

De energielevering bestaat uit twee soorten kosten: vast en variabel. De vaste kosten staan los van het verbruik en betaalt u altijd, of u nu gebruik maakt van onze duurzame energie of niet. Deze vastrechtkosten zijn als volgt opgebouwd:

  • Aansluitkosten
    Het vastrecht van onder andere het transport van warmte en het beheer en onderhoud van het leidingnet en de aansluiting in je woning.
  • Meettarief
    Het vastrecht voor het gebruik van de meter en voor het meten van je verbruik.
  • Afleverset of warmtepomp
    De vastrechtkosten voor de afleverset/warmtepomp. Deze techniek  zorgt ervoor dat de door ons geleverde warmte veilig over gebracht wordt naar je binnenhuisinstallatie.

De variabele kosten betaalt u voor de hoeveelheid geleverde warmte/energie. Deze energie meten wij in gigajoule (GJ). En de hoeveelheid hiervan vindt u op uw jaarafrekening.

Tarieven

De Warmtewet beschermt consumenten met regelgeving over leveringszekerheid en tarieven. Jaarlijks stelt de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven vast. Bij de ondertekening van uw leveringsovereenkomst met Celsias heeft u ons tarievenblad ontvangen. Bij een eventuele tariefswijziging sturen wij u een aankondigingsbrief met specificatie.

Mijn Celsias

Voor een actuele inzage in uw gegevens heeft u een Mijn Celsias-omgeving. In dit klantportaal kunt u inloggen op uw persoonlijke account waarin u meer informatie vindt over de installatie, onze dienstverlening en uw facturen. Uw verbruik kunt u per periode vergelijken en het geschat jaarverbruik inzien.