Terug

Wat zie ik in mijn meterkast?

informatie over uw installatie

Duurzame klimaatinstallatie

Uw meterkast kunt u vergelijken met wat wij een “technische ruimte” noemen, waarin onder andere elektriciteit en warmtetechniek samen komen.

 

Het niet-gearceerde deel behoort tot de duurzame klimaatinstallatie van Celsias; dat betreft  de Unit Warm Tapwater (afleverset), de meter Warmte en de meter Warm Tapwater. Voor dit deel van de installatie doen wij het onderhoud en handelen we de storingen af.

 

Het gearceerde deel is de binnenhuisinstallatie* en is eigendom van de verhuurder.  Dat betreft de Verdeler vloerverwarming, de Regeling vloerverwarming en de Drukmeters.

 

Meter(standen) 

In uw meterkast kun je de meterstanden aflezen van zowel de Meter Warmte als de Meter Warm Tapwater. Wilt u periodiek verbruik vergelijken, per dag, per maand of per jaar, raadpleeg dan uw verbruik in het klantportaal. Of kijk hier via “jaar” naar geschat jaarverbruik.

 

 

* De vloerverwarming, thermostaat en de kranen maken óók onderdeel uit van de binnenhuisinstallatie.

 

Mijn Celsias