Terug

De krachtige triangle voor duurzame bouwprojecten

ESCO's, investeerders en klanten

In een tijd waarin duurzaamheid en kostenbesparing centraal staan, zijn energiebesparende maatregelen essentieel voor gebouweigenaren. Vaak staan financiële obstakels en gebrek aan expertise echter in de weg. Energy Service Companies (ESCO’s), zoals Celsias, bieden een oplossing met gegarandeerde energiebesparingen en eenvoudige financieringsopties. Ontdek in dit artikel hoe de samenwerking tussen ESCO’s, investeerders en klanten leidt tot duurzame en kosteneffectieve gebouwen.

 

Uitdagingen bij duurzame investeringen

Veel gebouweigenaren willen wel investeren in energiebesparende maatregelen, maar stuiten op financiële obstakels. De terugverdientijd en benodigde expertise worden vaak betwijfeld, wat ertoe leidt dat waardevolle projecten blijven liggen.

 

De rol van ESCO’s

ESCO’s, zoals Celsias, bieden oplossingen voor de uitdagingen bij duurzame energie-investeringen. Ze pakken niet alleen financiële obstakels aan door gedurende de gehele contractduur energielevering te garanderen, maar bieden ook zekerheid over de terugverdientijd en de effectiviteit van de maatregelen, zonder dat klanten risico dragen. Zo bieden ESCO’s financieringsmogelijkheden aan om investeringskosten te dekken en werken met energieprestatiecontracten (EPC’s) waarin een bepaalde mate van energiebesparing word gegarandeerd.

 

ESCO-constructie: De oplossing voor financieringsproblemen

 

Financiering: het grootste obstakel

Uit onderzoek blijkt dat financiering de grootste belemmering is voor gebouweigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen. Celsias biedt met Energy Performance Contracting (EPC) een betrouwbare oplossing waarbij energiebesparende maatregelen gegarandeerd zijn, wat financiering eenvoudiger maakt. Hierdoor kunnen gebouweigenaren zonder grote voorinvesteringen profiteren van duurzame oplossingen.

 

Samenwerking tussen ESCO, investeerder en klant

De samenwerking tussen een ESCO, een investeerder en de klant vormt een krachtige drie-eenheid die leidt tot succesvolle en duurzame energiebesparende projecten. De ESCO biedt technische expertise en garanties, de investeerder zorgt voor financiering, en de klant profiteert van de besparingen.

 

Financiële constructies

Geavanceerde financieringsconstructies maken het mogelijk projecten te realiseren zonder grote initiële investeringen van de klant. De gerealiseerde besparingen worden gebruikt om de investering terug te betalen, waardoor de klant vanaf dag één profiteert van lagere energiekosten.

 

De rol van Celsias als ESCo-partner

 

Volledige projectuitvoering:

Als energieleverancier en ESCo-partner neemt Celsias de leiding in het ontwerp, de financiering, de realisatie en de exploitatie van de gehele warmte- en koude voorziening, inclusief de benodigde afstemming met onder andere de klant (gebouweigenaar), de bouwkundig aannemer, de installateur, vaak de gemeente, en omgevingsdienst en de bewoners (afnemers van energie). Vanaf de ontwikkeling met onze samenwerkingspartners tot aan de oplevering wordt het project door het Celsias-team begeleid. Deze integrale aanpak waarborgt niet alleen een soepele uitvoering, maar zorgt er ook voor dat Celsias gedurende de gehele exploitatieperiode het onderhoud voor haar rekening neemt. Dit totaalpakket staat garant voor comfortabel wonen zonder zorgen. “Climate as a Service” noemen wij dat.

Risico-overname:

Celsias neemt het technische en financiële risico op zich, wat zorgen over terugverdientijd en effectiviteit vermindert.

 

Voorbeeldproces bij nieuwbouwprojecten

 

1. Initieel ontwerp en planning:

We starten het proces met een diepgaande analyse van het geplande bouwproject. We streven ernaar om de beste energiebesparende technologieën te integreren vanaf het allereerste begin. Hierbij werken we nauw samen met architecten, aannemers, installateurs en andere partners om ervoor te zorgen dat alle energie-efficiëntiemaatregelen naadloos worden geïntegreerd in het ontwerp en de planning van het gebouw.

 

2. Financiering, ontwikkeling en realisatie:

Nadat het initiële ontwerp is vastgesteld, gaan we samen met u de financiële mogelijkheden verkennen en de meest geschikte systeemoplossingen identificeren. We stellen een programma van eisen op en zoeken naar het juiste energieconcept, rekening houdend met zowel de energetische als financiële aspecten. Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp (VO) opgesteld en verder ontwikkeld naar een definitief ontwerp (DO) in samenwerking met het bouwteam. Hiervoor sluiten we een Intentieverklaring (LOI) met elkaar af. Het proces omvat ook het afsluiten van een Realisatieovereenkomst en een Exploitatieovereenkomst en het voltooien van het ontwikkelingstraject.

 

3. Bouw en implementatie:

Tijdens de bouwfase neemt Celsias de leiding in het installeren van alle energiebesparende systemen en technologieën. We zorgen voor nauwlettend toezicht om ervoor te zorgen dat alle systemen correct worden geïnstalleerd en getest voor optimale prestaties. Dit omvat ook het bieden van instructies aan gebruikers en medewerkers en het garanderen dat het systeem voldoet aan de gestelde normen.

 

4. Beheer en onderhoud:
Na voltooiing van de bouw blijft Celsias betrokken bij het onderhoud en de optimalisatie van de energie-efficiënte systemen gedurende de gehele exploitatieperiode van 30 jaar. We richten een beheer- en onderhoudsplan in, selecteren onderhoudspartners, stellen een administratie op, en starten met monitoring. Dit alles met als doel ervoor te zorgen dat het gebouw altijd energie-efficiënt blijft functioneren.

 

5. Exploitatie en monitoring:
Het project eindigt niet met de oplevering; voor Celsias markeert dit juist het begin van een langdurige relatie met zowel de klant als ook de bewoners. We richten ons op het inrichten van een effectieve exploitatie, het afsluiten van contracten met bewoners, het verstrekken van instructies over het gebruik van het systeem, het opzetten van processen voor het aflezen van meterstanden, het instellen van automatische incasso’s, en het bieden van klantenservice en een 24/7 storingsdienst. Ons doel is om vanaf het begin tevreden klanten en ambassadeurs van Celsias te creëren.

 

Conclusie

Energiebesparing in gebouwen is cruciaal voor kostenbesparing en duurzaamheid. De financiering en implementatie van deze maatregelen zijn echter uitdagend. Energieleveranciers met ESCo’s, zoals Celsias, spelen een essentiële rol in het overwinnen van deze obstakels door gegarandeerde energiebesparingen en eenvoudige financieringsoplossingen te bieden. Door samen te werken in een sterke driehoek van ESCo, investeerder en klant, kunnen we zorgen voor een duurzamere en kostenefficiënte gebouwde omgeving.

 

Wilt u dit nieuwsartikel bewaren of delen? Klik dan op de onderstaande knop om het artikel in een PDF-bestand op te slaan of af te drukken.

PDF downloaden en afdrukken
Wilt u ook een energie-efficiënt en toekomstbestendig bouwproject realiseren?

Celsias staat klaar om uw partner te zijn in dit proces. Bel ons op 088-6068500 voor gepersonaliseerde informatie en advies. Of vul het onderstaande contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Meer weten over Celsias?

Wij maken graag kennis met u.

Bronvermelding

Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de volgende bron:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing. Geraadpleegd van https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/Whitepaper%201%20-%20ESCo%20voor%20wederzijds%20voordeel%20en%20gratis%20energiebesparing.pdf