Terug

Storing, of onderbreking in energielevering

wie belt u dan?

Belangrijk is om na te gaan of het om een individuele storing gaat, of een collectieve storing.

 

Dit kunt u controleren door aan uw buren te vragen of zij ook problemen hebben met de verwarming of warm tapwater. Zo ja, dan is het hoogstwaarschijnlijk een collectieve storing aan de installatie van Celsias.

 

Gebruik het schema (beslisboom storingen) om te kijken welke controles je doet en welke acties u neemt.

 

Onderbreking in de energielevering?

In het geval dat het een storing betreft aan de installatie van Celsias, dan meldt u de storing bij ons. We zijn bereikbaar via onze 24/7 storingslijn op

088-6068555.