Terug

Warmtewet en koppeling energieprijzen

wat betekent dat?

Wat wij belangrijk vinden dat u hierover weet en begrijpt?

De veranderende prijzen van energie roepen veel vragen op. De energierekeningen zullen door de stijgende gasprijs hoger uitkomen. Graag leggen wij u uit, hoe de levering van energie aan u via onze duurzame installatie werkt en wat de betekenis van de Warmtewet hierbij is.

Warmtewet

De warmtewet heeft de bescherming van consumenten tot doel. In het verleden is daarmee en koppeling tussen de traditionele (gas) en de duurzame energieprijzen gelegd. De uitvoering van de Warmtewet is belegd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Warmtewet is gerealiseerd met het oog op de energietransitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Bent u aangesloten op onze duurzame installatie? Dan geldt voor ons en voor u de Warmtewet (van 2014). De Warmtewet regelt onder andere de maximumtarieven die energieleveranciers zoals Celsias voor warmte mogen rekenen. Energieleveranciers mogen dus geen prijzen rekenen die hier bovenuit stijgen. In de leveringsovereenkomst die Celsias met u heeft is ook vastgelegd hoe de dienstverlening hierbij is en welke kwaliteitseisen er aan de levering van warmte zijn gesteld.

Duurzame energie

U woont in een gasloze woning en gebruikt duurzame energie. Deze duurzame energie wordt opgewekt door warmtepompen die in een speciale ruimte zijn opgesteld in of op het dak van uw wooncomplex. Een warmtepomp verbruikt elektrische energie en geen gas. De warmtepomp zorgt voor verwarming, eventueel koeling en warm tapwater in uw woning.

In het geval van duurzame energie is het niet mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat heeft er mee te maken, dat het eigenaarschap van de warmte- of energienetwerken anders is geregeld. U blijft dus verbonden aan dezelfde leverancier.

Kosten en verbruik

De koppeling tussen de gasprijs en de prijs voor duurzame energie is destijds bedacht om de consument te beschermen. Dit is de zogeheten gasreferentie. De gasprijs is door verschillende omstandigheden in de markt enorm gestegen. In Nederland is sprake van een hoge belasting op energie. Weersinvloeden kunnen leiden tot een hoger verbruik. Tevens is de ligging en grootte van uw woning van invloed. Is het bijvoorbeeld een hoekwoning of een tussenwoning. Op het noorden of op het zuiden. Heeft u veel of weinig zoninstraling in de woning. De optelsom van deze factoren kan leiden tot een hoger verbruik en leidt tot een hogere energierekening.

Wat doen wij?

Onze dienstverlening is om duurzame energie te leveren op een zo efficiënt mogelijke manier en tegen een zo gunstig mogelijk verbruik voor de consument. Dat doen wij door de goede werking van de duurzame installatie te bewaken en hierop te sturen. Met goed onderhoud en beheer zorgen we dat de duurzame installatie doorlopend en juist functioneert.

De ACM stelt jaarlijks de energieprijzen vast, met vaste en variabele kosten. De vaste kosten gaan over de techniek en levering, de variabele kosten gaan over uw energieverbruik.  Hierop baseren wij onze tarieven.

Wat doen we samen?

Het is goed om te weten, hoe de regelingen vanuit de warmtewet werken en dienen te worden nageleefd. Celsias volgt deze regelingen en houdt zich daaraan. U kunt, met het zelf regelen van uw warmtevraag, een balans vinden tussen de verbruikskosten van duurzame energie en uw wooncomfort (lees onze tips!).