Terug

Laat je Duurzame Klimaatinstallatie ingeschakeld

voor optimaal, energiezuinig gebruik

Je bezit een Duurzame Klimaatinstallatie* wanneer je deze van ons in gebruik hebt via huur of koop. Laat de Duurzame Klimaatinstallatie altijd ingeschakeld staan! Dit is energiezuiniger dan uitzetten. Het systeem is ontworpen om continue in bedrijf te zijn.

 

Warmte en koude opslag

Doel van de Duurzame Klimaatinstallatie is de warmte en koude opslag en uitwisseling. Voordelen: in de zomer wordt het warmteoverschot terug gevoerd naar de bron, zodat deze energie (warmte) in de winter opnieuw wordt gebruikt. Dit heeft een gunstige invloed op de stookkosten in de winter.  Het zorgt ervoor dat het koelen van uw woning in de zomer nagenoeg gratis is. In de zomer is koeling beter voor jou, en jouw apparaten, meubels en planten. Via de opslag van het warmteoverschot wordt de bodembron maximaal opgeladen. Hierdoor zijn uw stookkosten in de winter minimaal.

 

Optimale werking en monitoring

Als het systeem blijft ingeschakeld, kunnen wij de werking blijven monitoren en mogelijke storingen voorkomen. Uit- en weer aanzetten betekent dat het systeem opnieuw in werking wordt gesteld, wat extra energieverbruik betekent en invloed heeft op jouw rekening.

 

Voor jouw energierekening is dus zeer voordelig als je in de zomer de thermostaat op ca. 21 graden laat staan.