Terug

Nieuwe tarieven 2022

toegelicht

Wij volgen de tarieven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Eind 2021 heeft de ACM de nieuwe maximum tarieven voor 2022 vastgesteld.

 

Energielevering en inkoop

De tarieven voor duurzame verwarming en warm tapwater zijn gekoppeld aan de gasprijzen en stijgen daarom mee. De energie die wij aan de woningen leveren, wordt opgewekt met duurzame energie opwekinstallaties. De opwekking wordt gedaan met gebruik van elektrische energie (groene stroom), die wij inkopen.

 

De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt hebben invloed op deze tarieven. Wij verhogen de tarieven enkel zover dit noodzakelijk is ter dekking van de gestegen energiekosten van onze inkoop. Hiermee vermijden we zoals geadviseerd de maximale tariefswijziging.

 

 

Verlaging btw-tarief van 21 naar 9%

Voorschot, verrekening

en compensatie

Voorschotnota’s bevatten vaste onderdelen en een variabel deel. De vaste delen zijn gemiddeld licht gestegen en het variabele deel is harder gestegen. In de navolgende maand gaan wij aangepaste voorschotbedragen in rekening brengen.

 

Door de stijgende energieprijzen en hogere kosten van levensonderhoud, wordt het voor veel bewoners steeds lastiger om hun energierekening te voldoen. Daar zijn we ons zeer van bewust. De overheid heeft maatregelen compensatiemaatregelen genomen met compensatie op de energierekening en energiebelasting. Ook gemeentes dragen bij met een aanvullende vergoeding voor kwetsbare huishoudens. Wanneer u moeite heeft om de rekening(en) te voldoen, kunt u contact opnemen met ons serviceteam.

 

 

Veel gestelde vragen Compensatie energielasten