Terug

Prijs- en verbruiksplafond

duurzame warmtegebruiker

De overheid heeft een plafond ingevoerd om de energielasten te beperken. Er is een prijsplafond en een verbruiksplafond. Deze maatregel is op 1 januari 2023 ingevoerd.

 

  • In de energienota wordt het plafond verrekend, via een prijskorting.
  • Afnemers hoeven geen actie te ondernemen.
  • De hoogte van het prijsplafond is een Gj-prijs voor 2023. Let op, dit is de prijs tot een verbruiksplafond.
  • Het verbruiksplafond is vastgesteld door de overheid op 37 Gj.
  • Bij verbruik boven deze grens, wordt de normale prijs in rekening gebracht.
  • De tijdelijke, eenmalige maatregel loopt tot 1 januari 2024.

 

Achtergrond besluitvorming

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks in december nieuwe maximum tarieven voor het volgende jaar vast.  Bij de vaststelling van het maximumtarief (tarieven 2023) profiteren huishoudens met een aansluiting op een warmtenet ook van het plafond. In de Warmtewet is namelijk geregeld dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet voor hun verwarming niet méér hoeven te betalen dan ze anders met een gasgestookte verwarming zouden doen. Dit heet het ‘niet-meer-dan-anders’-principe.

 

Meer informatie ACM: hoeveel betaal ik voor mijn warmte.