Terug

Prijs- en verbruiksplafond

duurzame warmtegebruiker

De overheid heeft aangekondigd een plafond in te voeren om de energielasten te beperken. Er is een prijsplafond en een verbruiksplafond. Deze maatregel wordt op 1 januari 2023 ingevoerd.

 

  • In de energienota wordt het plafond verrekend.
  • Afnemers hoeven geen actie te ondernemen.
  • De hoogte van het prijsplafond is een Gj-prijs voor 2023. Let op, dit is de prijs tot een verbruiksplafond.
  • Het verbruiksplafond is vastgesteld door de overheid.
  • Bij verbruik boven de grens, wordt de normale prijs in rekening gebracht.
  • De tijdelijke, eenmalige maatregel loopt tot 1 januari 2024.

 

Achtergrond besluitvorming

De overheid heeft met een verbruiksplafond in Gigajoules, ook een plafond gerealiseerd voor gebruikers van een collectieve warmtepomp.

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks in december nieuwe maximum tarieven voor het volgende jaar vast.  Bij de komende vaststelling van het maximumtarief dienen huishoudens met een aansluiting op een warmtenet ook te profiteren van het plafond. In de Warmtewet is namelijk geregeld dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet voor hun verwarming niet méér hoeven te betalen dan ze anders met een gasgestookte verwarming zouden doen. Dit heet het ‘niet-meer-dan-anders’-principe.

 

Meer informatie in december en/of  januari!

Aan de uitvoering wordt momenteel gewerkt via een wetsvoorstel en daarna gaat het plan definitief in werking. Zodra meer bekend is, passen wij onze informatie aan.

  • Na vaststelling van de tarieven door de ACM, volgt Celsias met de nieuwe tarieven.

 

Meer informatie ACM: hoeveel betaal ik voor mijn warmte.